امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصول روابط و همکاری های بین المللی و نقش سازمان های تخصصی بین المللی در توسعه آموزش
#1
اصول روابط و همکاری های بین المللی و نقش سازمان های تخصصی  بین المللی در توسعه آموزش و پژوهش
روابط بین الملل بیانگر مناسبات بازیگران جهانی به مانند دولت ها و سازمان های بین المللی است و دانش مربوط به آن، مطالعه وضعیت رفتاری کشورها با یکدیگر ،آن گونه که هست و نه آنطور که باید باشد. این روابط واقعیت های موجود را بازتاب می دهد و نه حقیقت را. بر خلاف حقوق بین الملل که پایبندی دولت ها به قوانین و مقررات بین المللی را نظارت می کند. روابط بین الملل رفتار کشورها را با یکدیگر بررسی می کند.
عوامل تاثیر گذار بر روابط بین الملل را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:
محیط و شرایط بین المللی/ موقعیت هر دولت و جایگاه آن در صحنه بین المللی / توانایی های کشورها در داخل ( موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی؛ نظامی ، تکنولوژیک...،سامان سیاسی)/ ویژه گی های ملی/ نوع حکومت/ احزاب و نهادها/ گروه های دارای نفوذ   Pressure Groups/ افکار عمومیPublic Opinion/ شخصیت سیاستمداران و برداشت آنان نسبت به روابط بین الملل و .........
اغلب دانشمندان روابط بین الملل مبنا و انگیزه اساسی رفتار دولت ها را در صحنه بین المللی تامین منافع ملی  National Interests دانسته اند. این مفهوم در بر گیرنده تمامی ارزش های ملی(ملت و دولت) National Values  است و عبارت از هدف های عام و همیشگی هستند که ملت ها برای کسب و حفظ آن تلاش می کنند. از دامنه منافع ملی تفاسیر متفاوتی ارائه می شود. تفسیر محدود آن حفظ منافع دولت و ادامه حاکمیت آن به هر قیمتی است. اما تفسیر گسترده آن از نگاه این بحث بر این اندیشه استوار است که نیازهای حیاتی ملت را از طریق همکاری های بین المللی تامین کند. گرچه از نظر تئوریک منافع ملی در کشورهای مختلف تعریف های مشابهی دارند اما در عمل منافع ملی دولت ها با یکدیگر متفاوند. زیرا اهداف کلان و خرد کشور ها ممکن است متفاوت باشند. با تغییر اهداف دولت ها منافع ملی هم تغییر می کند. تغییر اهداف کشورها به عوامل فراوان داخلی وبین المللی بستگی دارد. گاهی تغییر منافع ملی یک دولت بر تغییر رفتار آن تاثیر می گذارد، و گاهی تغییر شرایط بین المللی و رفتار دیگران بر منافع ملی کشور  اثر گذار است. ( تغییر موازنه قدرت/ شکل گیری دولت های کمونیستی/ جنگ اول و دوم/ جنگ سرد/ فروپاشی بلوک شرق/ تروریسم و....)
بطور کلی دولت ها می توانند از 3 نوع سیاست در روابط بین الملل پیروی کنند:
سیاست همکاری/    Co-operation Policy                                                                    
سیاست ائتلاف/ Coalition Policy                                                                             
سیاست انزوا      Isolation Policy                                                                       
اصول همکاری های بین المللی
هدف اصلی از همکاری بین المللی دست یابی به ثبات و موقعیتی برتر در جهان است. این موقعیت از طرق مختلف به دست می آید که مهمترین آن ها چنین اند:
حفظ تمامت ارضی و وحدت کشور                                                    Territorial Integrity 
تامین امنیت ملی     National Security                                                                          
کسب قدرت بیشتر     Acquisition of power                                                                  
افزایش پرستیژ ملی و بین المللی   Increasing National and International Prestige  
رسیدن به درجه ای مناسب از رفاه ملی    Acquiring National Welfare                          
 
1-2-1  همکاری بین الملل در دنیای کهن
در تاریخ سیاسی دوران باستان با انواعی از مناسبات بین المللی برخور می کنیم که حکایت از وجود نوعی سیستم مبتنی بر همکاری منظم بین المللی می کند. مثلا اتحادیه دولت شهرهای یونان.
اجتماعات سیاسی قدیم از یکدیگر جدا و مجزا بودند، هریک خود را از دیگری برتر می دانستند، ضابطه روابط زور و قدرت بود، تنفر از بیگانه مبنای روابط بود. تمدن یونانی در شبه جزیره یونان و سواحل دریای اژه گسترش یافته بود. زبان و عقیده و فرهنگ مشترک بود. با این وجود نه تشکیل دولت داده بودند و نه ملت. از واحدهای کوچک و مستقلی  به نام cite تشکیل یافته بود،در چنین موقعیتی یک سازمان بین المللی به شکل یک کنفدراسیون می توانست عاملی برای همکاری باشد. روابط خارجی و امور دفاع جمعی از تمدن مشترک، تنها عامل هماهنگی بود که در جنگ با مادها و پارس ها خود را بروز داد.
 
1-2-2 همکاری بین المللی به صورت کلاسیک
در سده های میانه ، اروپای باختری و میانه به علت اشتراک مذهب و فرهنگ و زبان علمی(لاتین) به گونه ای از یگانگی دست یافته بود.
اما پایه های اساسی روابط بین الملل در عهدنامه وستفالی 1648گذاشته شد و با انقلاب فرانسه 1789 تکامل یافت. دوستون اساسی این نظام همکاری عبارت بودند از: دولت های مختلف مستقل و پذیرش تساوی دولت ها در روابط بین الملل.
این اصول مبنای همکاری نوین بین المللی هم هست. دولت بازیگر اصلی روابط بین الملل است. مناسبات میان دولت ها بر آینده منطقه و حتی جهان تاثیر گذار است. اتحاد و اختلاف میان کشورها تعادل قوا را هم می تواند برقرار کند و هم برهم بزند. نتیجه این اتحاد ها یا منجر به پیشرفت شده و یا رو به جنگ و تخریب گذاشته است. اما تاثیر مهم این تحولات توافق عمومی دولت ها برای ایجاد و تبعیت از موازین بین المللی وسودمند بودن همبستگی بین المللی بود. گرچه این امر حاکمیت دولت ها را محدود می کرد اما به توسعه مشارکت عمومی در روابط بین المللی و کاهش تشنجات منطقه ای دست کم برای دوره ای یاری رساند. در این دوران جدید و در یافتن راه حلی برای برقراری صلح، اندیشه تشکیل شورا یا مجالسی مرکب از نمایندگان کشورهای اروپایی و یا دادگاه حکمیت اروپایی  توسط افرادی به مانند ویلیام پن (   William Penn (1644-1718، و ژان ژاک روسو  Jean-Jacques Rousseau(1712-1788) مطرح شد که مورد استقبال شهریاران اروپایی قرار نگرفت. اما مفهوم سازمان بین المللی به شکل کنفدراسیون ابتدا در سویس و هلند عملی گردید و سپس و در 1815 به آلمان  هم سرایت کرد. کنگره وین 1815 را  می توان منشاء پیدایش روح همکاری میان دولت های بزرگ اروپایی دانست.
 اهمیت بازرگانی و آزادی داد و ستد بین دولت ها، نقش رودخانه ها و تنگه های بین المللی را برجسته ساخت و موجب همکاری برای تسهیل عبور از این آب راه ها شد. در سال 1815 برای رودخانه رن Rhine و در 1856 برای دانوب Danube  کمیسیون های دایمی تشکیل شدند.
نتیجه مهم این دوران رضایت دولت ها به واگذاری بخشی از اقتدار حاکمیت ملی به حاکمیت بین المللی بود. دولت ها با عقد قراردادها و تاسیس سازمان های بین المللی و بازارهای مشترک منطقه ای وارد مرحله دیگری از روابط بین الملل شدند.
نخستین شکل رسمی سازمان بین المللی در قرن نوزدهم دیده شد. ناپلیون دوم، به قاره اروپا در چارچوب امپراتوری فرانسه به عنوان جامعه ای متشکل از دولت های مستقل و برابر شکل داد. پس از او برخی از کشورهای اروپایی به مانند پروس، روسیه، اتریش و انگلستان تشکیل اتحادیه سلاطین اروپایی را دادند که در کنگره ها با همدیگر مشورت می کردند. ( همنوایی اروپا Concert of Europe)
هدف این کنگره ها تامین و پاسداری از موازنه سیاسی قوا در اروپا و تایید و استمرار سلطنت خود بود. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه احساس همبستگی در برقراری صلح ایجاد کرد. این اتحادیه گرچه یک سازمان بین المللی نبود اما با استمرار روش های دیپلماتیک کلاسیک، نوعی تداوم در همکاری میان دولت ها به وجود آورد و شماری از اختلافات فیمابین را حل و فصل کرد. اتحادیه بعدها توانست در آسیا و افریقا هم مداخله کند و در چین هم دست به مداخله جمعی بزند و تدابیر جهانی برای لغو بردگی نیز اتخاذ کند.
کنفرانس هایی که در پایان سده نوزدهم با شرکت دولت های بزرگ اروپایی تشکیل شد به مشارکت امریکا هم توسعه یافت. کنفرانس های 1899 و 1907 لاهه که به تدوین بسیاری از قواعد حقوق بین الملل پرداختند از مهمترین این گردهمایی ها بودند. این جلسات اصول داوری اجباری و انسانی ساختن شیوه های جنگ را پایه ریزی کردند و دیوان دایمی داوری Permanent Court of Arbitration را در 1899 تشکیل دادند.
دو جنگ جهانی اول و دوم نیز کاستی های همبستگی بین المللی را آشکارتر کرد تا آن جا که ضرورت همکاری ها غیر قابل اجتناب به نظر رسید. مقایسه ای میان تمایل دولت ها به عضویت در جامعه ملل با استقبال از سازمان ملل شدت این ضرورت را نشان می دهد.
گرایش به تاسیس سازمان های بین المللی را تحت تاثیر سه عامل مهم ارزیابی می نمایند:
نیاز و تمایل به همکاری و همبستگی
 نیاز و تمایل به هماهنگی رفتارها
نیاز و تمایل به ملاحظات عمومی جهانی
برای این که یک سازمان بین المللی یا منطقه ای شکل بگیرد، نیازمند چند عامل است:
قصد و اراده برای همکاری منظم ،
وجود چارچوبی معین که قادر به تصمیم گیری جمعی باشد،
شرایط و امکانات فنی ( وسایل ارتباطی)
شرایط و امکانات فکری ( مبانی حقوقی و اخلاقی)
شرایط و امکانات سیاسی (همکاری)
 
فعالیت های سازمان های بین المللی
نوع فعالیت سازمان را می توان بر مبنای کارکرد آن تعریف کرد. نوع فعالیت شیوه عمل سازمان را توصیف می کند که در 4 دسته قرار می گیرند:
فعالیت های هنجاری: فراهم کردن نیل به اهداف مورد نظر از طریق اسناد قراردادی یا یک جانبه.
فعالیت های نظارتی: مراقبت و ارزیابی اجرای تعهدات توسط دولت های عضو.
فعالیت های عملیاتی: مدیریت مستقیم فعالیت های علمی یا فنی یا اجرای برنامه های تحقیقاتی..
فعالیت های هماهنگی: پیوستگی و اجتناب از دوباره کاری و تناقض فعالیت ها
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4
اطلاع رسانی و تولید دانش تخصصی Informational Function: سازمان ها در حوزه های مربوط به فعالیت خود، مکان  جمع آوری، پردازش، تولید و توزیع دانش مربوط به خود هستند. این نهادها نتیجه اقدامات و بررسی های خود را به صورت گزارش ارائه می دهند. برخی از این سازمان ها مراکز تحقیقاتی و تولید فکر دارند که در اختیار تمامی اعضا می باشند.
هنجارسازیNormative Function   :کارکرد مهم دیگر دیپلماسی تدوین، تبیین و اعلام روش ها و هنجارهای مورد قبول عام جامعه بین المللی از طریق صدور بیانیه ها ( بیانیه رییس/ بیانیه مطبوعاتی...)، گزارش ها(گزارش دبیرکل/ گزارش گران ویژه حقوق بشر/ گزارش نمایندگان ویژه سازمان...)، قطعنامه ها (قطعنامه اتحاد برای صلح/قطعنامه تعریف تجاوز.....)، اعلامیه ها ( اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین های غیر خود مختار....) است.
قانون سازی Legislative Function(Rule Creating) : تدوین و تصویب کنوانسیون های عام الشمول از دیگر کارکردهای سازمان هاست. افزون بر آن سازمان ها در توسعه تدریجی حقوق بین الملل از طریق نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه ها و قطعنامه های شبه قانونی Quasi-Legal مشارکت دارند.یکی از روش های متداول ومهم قانون سازی در سازمان ها، قطعنامه های شورای امنیت است. این نقش در قانون سازی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم، و سلاح های کشتارجمعی به تصویب قطعنامه های لازم الاجرا منجر شده است.
نظارت Monitoring(Rule-Supervision)Function : اجرای تعهدات قراردادی یا هنجاری پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی نیازمند نظارت برای اطمینان از انجام درست آن است. این نظارت از طریق سازمان های بین المللی نظارتی به مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان منع سلاح های شیمیایی، جلسات ادواری بازنگری، کمیته های ویژه نظارتی.... صورت می گیرد.
تقسیم منابع و وظایف اجرایی Operational Function/Distributive Function : وظایف اجرایی و توزیع منابع در سازمان های مرتبط به صورت های مختلف به مانند: کمک های اقتصادی و اجتماعی،آموزشی، عملیات اجرایی صورت می گیرد.
حل و فصل اختلافات Dispute Settlement Function  یکی از دلایل عمده سازمان های فراگیر بین المللی/جهانی پیش گیری از جنگ از راه شیوه های سیاسی و حقوقی تسویه اختلافات میان دولت هاست. فصل ششم منشور به این امر مهم اختصاص یافته و روش های آن از کنفرانس های 1899و1907لاهه متداول شده است. ایجاد سازوکارهای لازم برای این وظیفه نیز با تاسیس نهادهای بین المللی به مانند دیوان دایمی داوری ، دیوان دایمی دادگستری بین المللیPCIJ  و دیوان بین المللی دادگستری ICJ تسهیل شده است. کنوانسیون های مهم به مانند کنوانسیون حقوق دریاها نیز شیوه های خاص حل و فصل و مراجع قضایی مورد نیاز را برای رسیدگی به اختلافات ایجاد کرده اند.
 
مشارکت در سازمان های بین المللی مفهومی است پویا و گسترش آن تابعی است از متغیر توسعه روابط بین الملل. انتظار می رود تحولات بین المللی مشارکت نهاد های بسیاری را در سازمان های بین المللی به ارمغان آورد که زمانی جامعه بین المللی(دولت ها) شان و منزلتی برای آن سازمان ها قائل نبوده اند./ سازمان های غیر دولتی/ تاثیر گزارش های عفو بین المللی و گزارشگران بدون مرز، دیده بان حقوق بشر.... بر تصمیمات دولت ها..........
 
1-2-3 جهانی شدن و تاثیر آن بر همکاری های بین المللی
دهه های 1980 و 90 میلادی با دگرگونی های برجسته ای در روابط بین الملل همراه بود. پایان جنگ سرد، رویکرد اروپای شرقی به اقتصاد بازار آزاد، نهادینه شدن قرارداد عمومی تعرفه و تجارت در سازمان تجارت جهانی، ازجمله آن ها،و وابستگی متقابل دولت ها، گردش افزونتر و سریع تر سرمایه، خلق بازارهای نوین جهانی و ایجاد سازمان های فراملی جدید و رشد عددی و نفوذ بازیگران غیر دولتی برخی از ویژه گی های آن است که از ترکیب آن ها بازسازی سامان جهانی و باز اندیشی در چشم اندازهای بزرگ در روابط بین الملل پدید آمده اند.این میدان نوین و گسترده فرایندی را پیش رو دارد که به جهانی شدن تعبیر شده است. برای کسانی که تاکید بر اقتصاد دارند، جهانی شدن یعنی رشد انکارناپذیر تجارت جهانی، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش چرخش پول و تجارت.
برای آنان که از چشم سیاست و روابط بین الملل می نگرند، جهانی شدن یعنی افت قدرت سیاسی دولت و کاهش استقلال رفتاری آن  و برای کسانی که دغدغه ی دگرگونی اجتماعی و پاسداری از فرهنگ و هویت ملی را دارند، جهانی شدن یعنی فرایند تحولاتی غیرقابل پیش بینی در عرصه فرهنگ و هویت.
همکاری بین المللی و امنیت جهانی
برای جهانی شدن سه بعد مشخص امنیتی قایل شده اند:
بازیگران سنتی انحصاری یعنی دولت ها، شرکایی مثل افراد و سازمان های غیر دولتی پیدا کرده اند.
محیط بازی بین المللی گذشته، بر ساختارهای جغرافیای زمینی متکی بود و نیروهای ژئوپولیتیک به آن شکل می دادند اما،محیط کنونی محیطی فضایی است که نیروی تکنولوژی ارتباطات با ویژه گی سرعت انتقال داده ها و دانش به آن شکل می دهد. محیط طبیعی به شدت تحت تاثیر محیط مجازی یا الکترونیکی قرار گرفته است.
محیط جدید موجب تحول در مفهوم بازی های جهانی شده است. ابعاد نرم افزاری قدرت بازی قدیمی توازن قوا را بر هم زده است. قدرت دیگر تنها بعد سخت افزاری ندارد.
در چنین موقعیتی نقش همکاری های بین المللی برجسته تر شده و اتخاذ سیاست انزوا را غیرممکن ساخته است.
ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی
با عنایت به تغیرات مداوم و اخیرا سریع در روابط بین الملل ابزارهای نوینی برای توسعه و تحکیم همکاری ها مورد نیاز است. گرچه بسیاری از ابزارهای تاسیسی هم چنان نقش اساسی در همکاری دارند.
1-4-1 اسناد همکاری:
هر گونه دیپلماسی چند جانبه اعم از سازمان بین المللی یا منطقه ای نیازمند تدوین وتصویب اسناد همکاری می باشد.
1-4-1-1 سند موسس:
مبنای ایجاد و ادامه کار سازمان های بین المللی رضایت دولت ها و اراده مشترک آن ها از طریق اقدامی حقوقی بین المللی است که در سندی بین المللی حاوی اهداف، اختیارات و شیوه عمل ثبت می گردد. این سند به سازمان بین المللی استقلال و نظمی حقوقی می دهد که فقط در محدوده آن سند رشد و توسعه می یابد. بر اساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: اسناد موسس سازمان های بین المللی معاهدات ویژه ای هستند که موضوع آن ها ایجاد تابعان جدید حقوق با شخصیت بین المللی ( تابع حقوق بین الملل و واجد اهلیت  برای داشتن حق و تکلیف و استیفای حقوق خود از طریق اقامه دعوی بین المللی) است.
 
1-4-1-2 معاهدات ، موافقتنامه ها، قراردادها،یادداشت تفاهم های منعقده توسط سازمان ها
ماده 6 عهدنامه وین 1985 در مورد حقوق معاهدات میان سازمان های بین المللی قید کرده است که  اهلیت یک سازمان بین المللی برای انعقاد معاهدات به وسیله مقررات همان سازمان معین می شود.
اغلب سازمان های بین المللی دارای اهلیت انعقاد موافقتنامه با سازمان ها و دولت های دیگر هستند که ممکن است به فعالیت یا موقعیت سازمان ( موافقتنامه مقر،موافقتنامه امتیازات و مصونیت ها،و....) کمک های فنی، مالی و یا نظامی مربوط باشد. برای برخی از سازمان های تخصصی به مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی انعقاد موافقتنامه های چندجانبه ابزار مستقیم و عادی انجام وظیفه تلقی می شوند.
نقش سازمان های بین المللی در توسعه همکاری های بین المللی
2-1سابقه تاریخی : نیمه دوم قرن نوزدهم  و اوایل سده بیستم شاهد تاسیس سازمان های بین المللی فنی بود که با انعقاد قراردادهای چند جانبه و ایجاد تشکیلات دایمی اداری همراه بود.
در 1853 کنوانسیون بهداشتی بین المللی، 1856 دفتر بین المللی تلگراف International Bureau of Telegraph، 1875 دفتر بین المللی اوزان ومقادیرInternational Bureau of Weights، 1883 اتحادیه پستی جهانی Universal Postal Union، و اتحادیه حمایت مالکیت صنعتی، 1884 اتحادیه حمایت مالکیت ادبی و هنری، 1890 اتحادیه راه های آهن، 1904 دفتر بین المللی سلامت عمومی International Office for Public Health، 1905 دفتر بین المللی کشاورزی International Institute of Agriculture
، 1907 دفتر بین المللی بهداشت، 1913 دفتر آمار بین المللی.
 
2-2دست آوردها  : افزایش تعداد و دامنه فعالیت های سازمان های بین المللی، نشانه رغبت عمومی به مشارکت جمعی و تاثیر گذاری آن ها بر مناسبات بین المللی می باشد. سازمان های تاسیس شده بر مبنای هدف های مشخص به مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواروبار جهانی و... توانسته اند تاییدی قابل قبول از عملکرد خود از سوی نه تنها دولت ها بلکه سازمان های مردم نهاد و افکار عمومی دریافت کنند. امروزه کمتر مشکلی وجود دارد که گرچه ممکن است متعلق به ملتی خاص باشد، اما جامعه جهانی را متاثر نکند. چون مشکلات جهانی شده اند راه حل های جهانی هم مورد نیاز است.
2-3 معرفی بر اساس اهداف
علت تاسیس هر سازمان بین المللی یا منطقه ای  برای رسیدن به هدف های عام و یا خاصی است که پدید آورندگان آن ها در نظر دارند. البته ممکن است در طول زمان و با تغییر اوضاع و احوال یا با از بین رفتن علت سازمان بین المللی، دست یابی به اهداف دیگری را در نظر بگیرد و گسترش یابد،یا تصمیم به انحلا ل گرفته شود و یا به مرور از میان برود./سازمان ملل/ پیمان ورشو/جامعه ملل
2-4 تشکیلات
تشکیلات هر سازمان بین المللی بسته به نوع فعالیت و دامنه آن و تعداد هدف ها و اعضا در مقیاس ها متفاوت ظاهر می شود. اما علی الاصول این تشکیلات شامل دبیرخانه، شورای سران، شورای وزیران و شورای نمایندگان دولت ها، و ادارات تابعه مورد نیاز هستند./ ارگان ها سیاسی/اداری/قضایی
 
آیین کار در سازمان های بین المللی Rules of procedure
جلسات منظم و ادواری / تاریخ مشخص
جلسات اضطراری و ویژه /تقاضای اعضا، اتفاقات خاص
رسمیت یافتن جلسات / رسیدن به حدنصاب Quorum
دستور کار  / چارچوب موضوعات قابل بحث Agenda
برنامه کاری Program of Work
مدیریت جلسات /ترکیب جلسات رییسChairman، نواب رییس Vice-Chairman ، گزارشگر/مخبر Rapporteur / توزیع جغرافیایی
اعتبارنامه Credential Letter
نحوه مشارکت هیات ها در گفت و گوها /سخنرانی/ اظهار نظر Intervention/حق پاسخ گویی Right of Reply/تذکرات آیین نامه ای Point of Order/
روش تصمیم گیری ِِDecision Making
بانیان قطعنامه ها Sponsor
چگونگی تصمیم گیری در مورد قطعنامه ها
شیوه اتخاذ رای
سازمان های بین المللی و آموزش و پژوهش/جایگاه آموزش و پژوهش در سازمان های بین المللی
نقش آموزش و پژوهش در توسعه همکاری های بین المللی / ارتقاء تفاهم
سازمان های بین المللی آموزشی
در حالی که بسیاری از سازمانها به ایجاد بخش های پژوهشی و دوره های آموزشی در چارچوب اهداف خود همت گماشته اند، سازمان هایی هم هستند که به طور خاص به امر آموزش اختصاص دارند. مهم ترین و شناخته شده ترین آن ها عبارتند از :
دانشگاه ملل متحد UNU/ وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل است.1972 توکیو.
موسسه ملل متحد برای آموزش و پژوهشUNITAR/ با هدف کمک به ملل متحد جهت بررسی مسایل اساسی به مانند حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی بوجود آمد. سالانه بیش از 200 کارگاه آموزشی برای 30 هزار نفر ترتیب میدهد. موضوعات مهم جهانی روز به مانند تغییرات اقلیم،حقوق محیط زیست و مدیریت امور بین المللی در کانون توجه قرار دارند. وابسته به ECOSOC /1965 ژنو.
موسسه بین المللی پژوهش و آموزش ملل متحد برای پیشرفت زنان UN International Research and Training Institute for the Advancement of women (INSTRAW) نهادی مستقل مالی است که با نظارت اکوسوک برنامه های آموزشی و پژوهشی  با هدف برابری    جنسیتی و پیشرفت زنان ارائه می دهد.
موسسه ملل متحد برای تحقیقات خلع سلاح UN Institute for Disarmament Research (UNIDIR) نهاد مستقل از ملل متحد که توسط مجمع عمومی جهت انجام تحقیقات مستقل در مورد خلع سلاح و امنیت بین المللی ایجاد شده است.
موسسه پژوهشی بین منطقه ای ملل متحد در مورد جرم و عدالت UN Interregional Crime and Justice Research (UNICRI) انستیتوی تحقیقاتی در امور دفاع اجتماعی.که به تنظیم و اجرای سیاست های توسعه یافته در پیشگیری از جرم و اجرای عدالت جنایی می پردازد.1968 تورین.
موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی UN Research institute for Social Development (UNRISD) نهادی مستقل است که از طریق شبکه جهانی گستردهای از محققان و موسسات جهت ارتقای برابری، تقویت توانمندی ظرفیت تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه و پژوهش های چند رشته ای در مورد چالش های توسعه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و پیوند توسعه با جنسیت فعالیت می کند.
سازمان های ملی آموزشی و پژوهشی
سازمان های ملی نیز با هدف ایجاد ارتباط مستقیم با سازمان های بین المللی در درون وزارت خانه ها و موسسات همتا ایجاد می شوند. و معمولا به آن ها کانون های اندیشه Think Tank می گویند که هم راه کار برای مسائل ملی از طریق نتایج تحقیقات ارائه می دهند و هم بدون تشریفات و ملاحظات سیاسی با همتایان بین المللی هم کاری می نمایند. /مراکز آموزش و پژوهش داخلی
گاهی برای خروج از بن بست های سیاسی خارجی وگسترش ارتباطات در حالات غیر عادی در روابط بین الملل، این گونه موسسات در درون تشکیلات مرتبط با سیاست خارجی، نقش دیپلماتیک را هم ایفا می کنند که این نقش را دیپلماسی مسیر2 Track 2 Diplomacy می نامند./دفتر مطالعات
توسعه علمی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی
در دنیای پر شتاب اختراعات و اندیشه ها و پدیده های نو رقابتی سخت در روابط بین الملل در جریان است تا توسعه علمی فاصله کشورها را از کاروان پیشرفت جهانی عمیق تر نکند. عقب ماندگی بویژه در دنیای امروز امنیت ملی کشورها را با مخاطرات بسیار روبرو می کند. از این رو تاسیس موسسات پژوهش و ارتباط مستقیم علمی در سطح بین المللی می تواند هم آگاهی نسبت به خلاء های امنیتی را ایجاد کند و هم به تامین آن یاری موثر برساند.
مشارکت در همکاری های بین المللی
اشکال مشارکت:  مبادلات آموزشی و پژوهشی دوجانبه و چند جانبه / پروژه های مشترک تحقیقاتی/ دوره های آموزشی/ شرکت در اجلاس های بین المللی/ برگزاری  سمینارها، همایش ها، کارگاه ها (فنی، تخصصی)/ دوره های آموزشی کوتاه مدت.........
 
استراتژی و تاکتیک در دیپلماسی چند جانبه ( مذاکرات بین المللی)
دو اصل مهم در مذاکرات بین المللی باید مد نظر قرار گیرند:
ارزش های حیاتی ملی چنان اند که دولت ها نمی توانند با سهولت در مورد آن ها مصالحه کنند.
افرادی که از سوی دولت متبوع خود مسئولیت مذاکره در مجامع بین المللی را دارند باید درک روشنی از منافع و مصالح عالیه کشور خویش داشته باشند.
برای تحقق چنین امری مذاکره کنندگان باید دانش لازم را در زمینه های بین المللی هم داشته باشند:
مذاکره کننده نباید با معیارهای جامعه داخلی و اخلاق فردی خود رفتار خود را طراحی نماید، زیرا جوامع داخلی از ویژه گی هایی برخوردارند که الزاما بین المللی نیستند و در تقابل با معیارهای رفتاری شخصی نمایندگان دیگر جوامع قرار می گیرند. برای هماهنگی میان  این اضداد، مراعات معیارهای شناخته شده بین المللی برای مشروعیت بخشیدن به حضور و دفاع از ارزش های ملی ضرورت دارد.
اعتماد به نفش در دفاع از منافع ملی لازم است.عدم اطمینان به ظرفیت و توانایی از پیش نیازهای شکست در مذاکرات است.دانش کامل در مورد موضوعات مورد بحت به اعتماد به نفس یاری می رساند.
مذاکره کننده در مذاکرات بین المللی باید از سوی مقامات دولت متبوعش مورد حمایت قرار گیرد. اعتبار و پرستیژ نماینده به حمایت ملی نیاز دارد.
هوشمندی و ابتکار از ویژه گی های برجسته ی افرادی است که از مذاکرات دست پر باز می گردند. تشخیص و شناخت فرصت و زمان آگاهی نسبت به طرح مسائل و انتقادات و پیشنهادها از مشخصات این صفات اند.
سلامت روحی و جسمانی برای مذاکره کننده از جمله واجبات و مزایای ارزشمند است. خستگی زود هنگام از مباحثه و یا عدم تعادل روانی در جریان مذاکرات موجب شکست مذاکره به زیان دولت متبوع او خواهد بود.اضطراب ناشی از شکست یا موفقیت به انسان های سالم نبازمند است.
دقت در ارائه نظرات و پیشنهادات از الزامات موفقیت در مذاکره است.
کنترل هیجانات و عواطف شخصی و متانت در رفتار بر دیگران تاثیر مثبت گذارده به موفقیت مذاکره کننده کمک می کند.
رفتارشناسی فردی و سازمانی در مجامع بین المللی
استناد به اسناد و اصول حقوقی
تسلط به زبان
ارتباطات گسترده
کاهش حساسیت نسبت به تشریفات معمول
نقش مهم ارتباطات غیر رسمی
مهارت های مدیریتی
تعریف موسع منافع ملی
توان محاسبه گری
احترام و ادب
متانت و تعادل در سخن و نقد
احترام به برابری هیات ها
درک متقابل نمایندگان
سنجش سایر بازیگران
توان ترکیب مباحث تخصصی وحاکمیتی
توان ترکیبی فکری و جسمی
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی fardin.84 0 470 21-08-2017, 10:58 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل fardin.84 0 546 14-08-2017, 07:47 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تروریسم fardin.84 0 680 14-08-2017, 07:43 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  علل شکل گیری سازمانهای بین المللی در دنیای مدرن fardin.84 0 388 14-08-2017, 07:42 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل fardin.84 0 391 14-08-2017, 07:40 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  چالش های پیش روی سازمان های بین المللی fardin.84 0 1,097 14-08-2017, 07:38 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک fardin.84 0 445 14-08-2017, 07:37 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  عملکرد سازمان های بین المللی در عرصه روابط بین الملل نوین fardin.84 0 383 14-08-2017, 07:35 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی fardin.84 0 488 14-08-2017, 07:32 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی fardin.84 0 464 16-07-2017, 10:38 PM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان