امتیاز موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حریم روستایی و روستاها
#1
ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حریم روستایی و روستاها را در این قسمت می خوانید
3) تدوین ضوابط و مقررات
3-1)‌ ضوابط ايمن سازي در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزله ، سيل و زمين لغزش
با توجه به نقشه پهنه بندي زلزله آيين نامه 2800 ايران ، روستاي X در پهنه بندي زلزله با خطر کم قرار دارد و رعايت آيين نامه 2800 زلزله ايران الزامي اما لازم الجرا نیست. در موارد زير احداث بنا بايستي با رعايت اصول فني صورت گيرد
 1. مناطقي که آب زير زميني در آنها بسيار بالاست.
 2. مناطقي که به علت مقاومت بسيار پايين خاک احتمال نشست در آنها وجود دارد .
 3. شيبهاي بسيار کم دفع آبهاي زايد در آنها با مشکلات عديده اي مواجه است .
3-2) مقررات زيست محيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهادي طرح بر اساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست
مقررات زيست محيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي و خدماتيدر خصوص شهرها بوده که به روستاها نيز تعميم داده شده است .
کاربري صنايع
صنايع و مراکز خدماتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست به 11 طبقه تقسيم شده اند که عبارتند از : 1- صنايع غذايي 2- صنايع نساجي 3- صنايع چرم 4- صنايع سلولزي 5- صنايع فلزي 6- صنايع کاني غير فلزي 7- صنايع شيميايي 8- صنايع دارويي 9- صنايع برق و الکترونيک 10- صنايع کشاورزي 11- مراکز خدماتي، صنايع مراکز خدماتي 11 گانه بر اساس شدت و ضعف آلودگي و ساير مسائل زيست محيطي در گروههايي با مشخصات زير قرار مي گيرند .
گروه الف)
صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا در مناطق صنعتي يا تجاري داخل محدوده مصوب شهري و روستايي استقرار يابند .
گروه ب)
صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا داخل حريم زيست محيطي شهرها و روستاها مشروط به رعايت حداقل فاصله 200 متر از مراکز مسکوني، درماني و آموزشي و يک کيلومتري مراکز نظامي استقرار يابند بديهي است رعايت کليه حريمهاي قانوني الزامي مي باشد. رعايت ضوابط سازمان محيط زيست در استقرار کاربريهاي لازم همراه با رعايت ساير ضوابط کشوري و طرح جامع شهرستان صورت قطعي مي گيرد .
گروه ج)
صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا در مناطق صنعتي داخل حريم زيست محيطي هر شهر و روستا ( به استثناي صنايع کشاورزي موضوع بند 10 طبقه بندي اين ضابطه ) يا خارج از حريم زيست محيطي و با رعايت حداقل فاصله 50 متر از مراکز مسکوني آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند.
جدول شماره 16: ضوابط مربوط به احداث مناطق صنعتي و ساخت
رديف
فاصله از مراکز مختلف
گروه صنايع (د )
گروه صنايع (و)
1
حريم زيست محيطي شهر و روستا
3000 متر
5000 متر
2
مراکز مسکوني
1000 متر
1500 متر
3
مراکز مسکوني
1000 متر
1000 متر
4
بزرگراه و جاده ترانزيت ( فاصله از محوره)
250 متر
250 متر
5
جاده اصلي ( فاصله از محور)
150 متر
150 متر
6
پارک ملي تالاب درياچه درياچه
1000 متر
1000 متر
7
پناهگاه حيات وحش ، اثر طبيعي ملي ، رودخانه دائمي و قنات داير
200 متر
300 متر
گروه د)
صنايع اين گروه مجاز مي باشند خارج از حريم زيست محيطي هر شهر و روستا مشروط به رعايت فواصل لازم از مراکز حساس مطابق جدول ضميمه استقرار يابند .
گروه و)
ضوابط مربوط به احداث مناطق صنعتي و ساخت و سازهاي مربوط به شرح جدول زير است .
-     حداقل 25 درصد کل زمين در مرکز صنعتي بايستي جهت فضاي باز ويژه درختکاري و گردشگاه کارگران در نظر گرفته شود وفضاهاي لازم جهت بارگيري و بار اندازي در فضاي آزاد متناسب با نوع صنعت مي بايستي علاوه بر حداقل فضاي باز مورد نياز پيش بيني گردد .
-         مقررات عمومي ساختمانها و مقررات پارکينگ بايد علاوه بر موارد بالا رعايت شود .
-         در هنگام احداث يا توسعه مراکز صنعتي و خدماتي رعايت کليه حريمهاي قانوني الزامي است .
واحدهاي صنعتي و يا توليدي
-        حداقل تعداد دام در دامداري هاي جديدالتأسيس 20 رأس مي باشد.
-        حداقل فاصله تا نزديکترين محدوده تأسيسات مشابه (گاوداري) 500 متر ، کشتارگاه دام 1000 متر
کشتارگاه طيور 500 متر و کارخانه خوراک دام 500 متر
-        حداقل فاصله با نزديکترين تأسيسات گوسفند دائمي 200 متر ، پرواربندي بره 200 متر
-    حداقل فاصله محدوده تأسيساتيبا محدوده روستا تا 50000 نفر حدود 500 متر ، از 50000 تا 500000 نفر‌100 متر ، بيش از پانصد هزار نفر 2000 متر ، با قريه ها بين 25 تا 100 خانوار 150 متر ، بيش از 100 خانوار 250 متر
-        حداقل فاصله با نزديکترين محدوده تأسيسات مشابه به کارخانه جوجه کشي 500 متر
-    حداقل فاصله تأسيساتي با حريم جاده اصلي و اتوبان 150 متر ، با حريم فرعي 50 تا 100 متر ، با حريم راه آهن و با حريم دريا 100 متر ، با حريم رودخانه 50 تا 100 متر
-        حداقل فاصله با حريم صنايع بزرگ 1000 متر ،‌ صنايع کوچک 200 متر و صنايع متوسط 500 متر
-        حداقل فاصله باحريم فرودگاه بين المللي 2000 متر،فرودگاه اصلي 1000متر،فرودگاه منطقه اي500متر
-        ضمناً محل احداث تأسيسات بايد خارج از حريم روستا باشد .  
3-3) ضوابط مربوط به نحوۀ ساخت و ساز در روستا:
 1. هر گونه ساخت و ساز صرفاً در داخل محدوده طرح هادی مصوب طبق ضوابط و مقررات مندرج در بند 10 مجاز بوده و ساخت و ساز در خارج از محدوده طرح هادی ممنوع می باشد.
 2. تمامی ساکنین روستا، کلیۀ دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی و همه دست اندرکاران عمران روستایی، قبل از شروع ساخت و ساز و هر گونه عملیات ساختمانی در داخل محدودۀ طرح هادی می بایست با هماهنگی دهیاری و در صورت فقدان دهیاری، اعضاء شورای اسلامی طی تقاضای کتبی و ارائه مدارک مورد نیاز از مرجع ذیربط پروانۀ ساختمانی یا شناسنامۀ ساختمان را اخذ نمایند.
 3. در تمامی ساخت و سازها و کلیۀ عملیات ساختمانی در داخل محدودۀ مصوب طرح هادی رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره توسط کلیه سازندگان، ساکنین، تمامی دستگاههای اجرایی و دیگر دست اندرکاران عمران روستایی الزامی می باشد.
 4. 4. دهیاری و در صورت فقدان دهیاری، اعضاء شوراهای اسلامی روستا از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و بدون پروانه ساختمان در داخل محدوده مصوب طرح هادی جلوگیری نموده و سازنده و متقاضی را راهنمایی و برای اخذ پروانه ساختمانی به مرجع ذیربط معرفی نمایند. و در صورت عدم توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز، موضوع در اسرع زمان ممکن دهیار و یا شورا و بخشداری مربوطه برای اقدام قانونی به صورت کتبی به مرجع ذیربط گزارش می گردد.
 5. ادارۀ ثبت و اسناد شهرستان مکلف است قبل از صدور سند مالکیت برای اراضی و مستحدثات داخل محدوده طرح هادی مصوب، موضوع را کتباً از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان استعلام نموده و در صورت اعلام بنیاد مسکن مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت ملک را طبق مشخصات اعلام شده صادر نماید.
 6. ادامۀ ساخت و ساز و عملیات ساختمانی توسط تمامی ساکنین و کلیۀ دستگاههای اجرایی و دولتی و غیر دولتی و دست اندرکاران عمران روستایی منوط به تأیید عملیات ساختمانی به لحاظ فنی و اصول طرح هادی و ضوابط مندرج در پروانه ساختمانی توسط کارشناسان و مهندسین ناظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان می باشد.
3-4) ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوۀ ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارز ش روستا ( استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور)
3-4-1) ضوابط عمومی مربوط نما و سیمای کالبدی روستا عبارتند از:
 • رعایت ضوابط نماسازی طبق بخشنامۀ شماره 1277/300 مورخ 12/3/1383 وزارت مسکن و شهرسازی برای کلیه معابر بالای 8 متر عرض و کل بافت مسکونی موجود و محدودۀ توسعه آتی لازم الرعایه می باشد.
 • صدور گواهی پایان کار سیاختمان مشروط به انجام نماسازی نمای اصلی در کلیه ساخت و سازهای داخل بافت روستا است.
 • نماهای اصلی(نمای مشرف به معبر) می بایست با مصالح مرغوب(سنگ، آجر و نمای سیمانی و غیره) و نماهای فرعی حداقل سیمان کاری گردد.
 • نصب دودکش در داخل دیوارهای مشرف به نمای اصلی ممنوع است همچنین نصب کانالهای تأسیسات در بیرون نمای اصلی ممنوع است.
 • انجام نماسازی ساختمانهای تاریخی(در صورتی که در بافت روستا وجود داشته باشد) تابع ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا کمیسیونهای ذیربط وضع می گردد.
 • انجام نماسازی ساختمانها با رعایت اصول بند یک با انواع مصالح متناسب و متنوع و هماهنگ با معماری و اقلیم منطقه و ساختمانهای اطراف مجاز بوده و کلیه مهندسین می بایست رعایت اصول معیارهای نماسازی متناسب با مصالح متنوع و هماهنگ با جدارهای اطراف را نموده و در نقشه های نماها نوع مصالح را مشخص نمایند.
 • جهت تشویق انجام نماسازی متناسب توسط ساکنین روستا و گسترش فرهنگ ساخت و ساز بهینه و توجه به سیمای کالبدی مطلوب و نماسازی، با پیشنهاد دهیار و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و نظام مهندسی روستایی، ساختمان سال را از نظر نماسازی(طراحی و اجرا) انتخاب و امتیازات و تشویق های لازم برای مهندس طراح و ناظر و همچنین مالک ساختمان در نظر گرفته شود.
 • هر گونه تفکیک و احداث بنا صرفاً بر اساس کاربری مصوب اراضی طرح پیشنهادی و بر طبق مقررات تفکیک و مقررات احداث ساختمان مندرج در این گزارش و صرفاً برای کاربری تعیین شده طبق طرح مجاز است.
 • هر گونه تغییر کاربری و ضوابط تفکیک و احداث بنا و تغییر و اصلاح خط پروژه معابر طرح پیشنهادی ، منوط به بررسی و تصویب در کمیسیون تغییر کاربری یا در کمیته فنی طرح هادی می باشد.
 • تفکیک اراضی به هیچ وجه نباید موجب قطع درختان گردد.
 • در صورتی که دسترسی قطعه از شمال یا جنوب باشد ساختمان باید طبق ضوابط احداث در ضلع شمالی ساخته شود.
 • در صورتی که دسترسی قطعه منحصراً از شرق و یا غرب باشد و ضوابط احداث بنا هیچگونه امکان نورگیری از جنوب را ایجاد ننماید (مانند بافت موجود در روستا) ساختمان باید طبق ضوابط احداث در ضلع غربی زمین احداث گردد.
 • استفاده از طبقه همکف بعنوان محل نگهداری دام و انبار علوفه و از طبقه اول بعنوان محل سکونت انسان در کاربری مسکونی طبق ضوابط تفکیک و احداث، بلامانع است.
 • صدور مجوز احداث بنا در بافت موجود روستا منوط به رعایت عقب نشینی مالکین طبق عرض معبر طرح پیشنهادی و در اراضی توسعه آتی منوط به ذعایت شبکه گذربندی طرح می باشد.
 • استفاده از محوطه باز حیاط مسکونی بعنوان یک واحد پارکینگ در همه واحدهای مسکونی بلامانع است.
 • در احداث کلیه ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی) استفاده از مصالح با دوام الزامی است.
 • احداث واحدهای تجاری- خدماتی در بر معابر کمتر از 6 متری ممنوع است.
 • ضمناً احداث واحدهای تجاری روی قوس و پخ تقاطع ها و محوطه حیاط قطعات شمالی ممنوع است.
 • احداث واحدهای تجاری- خدماتی در هر واحد مسکونی در صورتی مجاز است که دسترسی واحد های تجاری- خدماتی مستقل از مسکن باشد.
 • استفاده های قابل استقرار تحت عنوان واحدهای تجاری- خدماتی در واحدهای مسکونی شامل بقالی(خواربار فروشی)، آرایشگری، قصابی، خیاطی، میوه فروشی، کلوپ بازیهای مجاز و تفریحی، قهوه خانه، بنگاه معاملاتی املاک و محصولات کشاورزی، تزریقات و پانسمان می باشد.
 • در مورد تمامی کاربریها، مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اعمال عقب نشینی، به شرط واگذاری رایگان متراژ عقب نشینی طبق عرض معابر طرح پیشنهادی، مبنای محاسبه زیربنای مجاز در همکف و طبقات است.
 • قطعات کمتر از 40 متر مربع مساحت فاقد کاربری مسکونی می باشند. احداث بنا در این قطعات به عنوان تجاری و خدمات عمومی بلامانع است که شامل مقررات تجاری یا خدماتی مربوطه خواهد بود ( خدمات عمومی شامل نانوایی، پست، شرکت تعاونی پخش و توزیع ارزاق عمومی، محل جمع آوری شیر و دفتر پست می باشد).
 • استفاده از طبقه همکف برای نگهداری دام و طبقه اول بعنوان محل سکونت انسان موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
 • جهت ساختمانهای شمال- جنوب تا از حداکثر انرژی خورشیدی در طول روز استفاده شود، شایان ذکر است که این جهت گیری از نظر اعتقادی و فرهنگی برای ساکنین روستا نیز قابل قبول و مطلوب می باشد.
 • جهت استفاده از خنکی بادهای تابستانی بهتر است جهت استقرار ساختمانها در دامنه 15 الی 30 درجه جنوب شرقی باشد.
 • مناسب ترین جهت استقرار خیابانهای اصلی در اقلیم روستاهای مورد مطالعه راستای شمالی- جنوبی، شمال شرقی- جنوب غربی است.
 • برای احداث ساختمانها باید از مصالح جدید از قبیل آجرف آهن ، سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی بادوام استفاده گردد. همچنین برای افزایش قدرت عایقی دیوارها بهتر است در طبقات بالای همکف از آجر سفال استفاده نمود.
 • برای جلوگیری از هدر رفتن گرمای ایجاد شده در خانه های مسکونی بهتر است واحدهای مسکونی و اجزای مختلف هر واحد به صورت منفرد ساخته نشود بلکه حدالامکان خانه ها چسبیده به هم و مجاور یکدیگر ایجاد گردد تا انرژی ایجاد شده در خانه ها محبوس گردد (بافت فشرده).
 • جهت مهار کردن گرما در فصل تابستان و در امان ماندن از گرمای حاصل از تابش خورشید، انازه بازشو ها کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.
 • در صورت رعایت سطح اشغال در همکف معادل 60 درصد کل مساحت قطعه احداث بنای مسکونی حداکثر در دو طبقه، صرفاً برای سکونت انسان و بدون محل نگهداری دام) حداقل تفکیک برای کاربری مسکونی در کل محدوده طرح های مصوب 150 متر مربع تعیین می گردد.
 • برای رعایت اصول بهداشتی در ساختمانهایی که به صورت یک طبقه احداث می شود توصیه می شود محل نگداری دام و محل سکونت انسان( طبق پلان ارائه شده در گزارش) از هم جدا باشد.
 • حداقل اندازه تفکیک زمین در کاربری مسکونی برای معیشت کشاورزی- دامداری در بافت موجود 300 متر مربع و در محدوده توسعه آتی 400 متر مربع است.
 • در کلیه تفکیک های مجاز مسکونی، مساحت آخرین قطعه مسکونی می تواند 20 درصد کمتر از حد نصاب قطعات تفکیکی باشد. و مدیریت عمران روستایی مجاز است با اخذ عوارض کسرس یاد شده نسبت به صدذور مجوز تفکیک اقدام نماید.
 • حداقل اندازه تفکیک زمین در کاربری مسکونی برای معیشت خدماتی 150 متر مربع است.
 • ابعاد تفکیک زمین در کاربری مسکونی به شرح ذیل توصیه می شود:
  • حداکثر عرض قطعات تفکیکی در بافت موجود روستا 5/7 متر است.
  • حداقل عرض قطعات تفکیکی در محدوده توسعه آتی 10 متر است.
  • در تفکیک قطعات بزرگ، مقررات گذربندی طرح هادی لازم الرعایه است.
 • قطعات تفکیکی به صورت متنوع ارائه گردیده و سعی شده است تا ادغام قطعات حتی المقدور رعایت گردد.
 • احداث هر نوع واحد مسکونی باید بر اساس نقشه کاربری پیشنهادی بوده و واحدهایی که در مجاور معابر تعریضی تجدید بنا می شوند باید با توجه به طرح تفصیلی اقدام به عقب نشینی نمایند.
  • حداکثر سطح زیربنای مجاز در طبقه همکف 60 درصد کل قطعه می باشد.
 • برای تشویق مالکین اراضی و مستحدثات داخل بافت جهت تجمیع ملک تحت تصرف خود، در صورتی که ابعاد و حداقل نصاب تفکیک مندرج در بند 3-5-3-1 را رعایت نماید، از 20 درصد اضافه تراکم در طبقات برخوردار می شوند. شایان ذکر است قطعات مسکونی با تفکیک 150 متر مربع مشمول این ضابطه نمی باشد.
 • حداکثر تعداد طبقات 2طبقه می باشد که بنای همکف پیلوت جزو طبقات محسوب می شود.
 • احداث زیرزمین و پیلوت در واحدهای مسکونی بدلیل هزینه بالای ساخت و مشکل سطح ایستایی آب های زیرزمینی توصیه نمی شود. ولی در صورتی که احداث پیلوت و زیرزمین اجتناب ناپذیر و ضروری باشد ضوابط به شرح ذیل لازم الرعایه می باشد:
 • زیر زمین و پیلوت فقط به صورت انبار، تأسیسات، گلخانه و پارکینگ می تواند مورد استفاده واقع گردد و در هر صورت حداکثر ارتفاع مفید (از کف تا زیر سقف) 2/2 متر است.
 • حداکثر ارتفاع زیرزمین از سطح تمام شده معبر مجاور 2/1 متر و کف ساختمان 2/2 متر است.
 • حداکثر ارتفاع ساختمان مسکونی از سطح تمام شده معابر مجاور 6/7 متر (مجموعاً دو طبقه از کف) و (یا سه طبقه با احتساب زیرزمین).
  • پارکینگ و پیلوت در احتساب ارتفاع حداکثر یک طبقه محسوب می شود.
  • سطح زیرزمین و پیلوت جزء زیربنای مجاور در طبقات محاسبه می گردد.
 • کلیه اتاقها الزاماً باید دارای نور کافی و امکان تهویه طبیعی باشد در صورتی که نور اتاقها از حیاط خلوت تأمین می شود، پیش بینی حداقل 10 متر مربع حیاط خلوت و یا پاسیو الزامی است.
 • در صورتی که نورگیری آشپزخانه از حیاط خلوت و یا پاسیو انجام گیرد، مساحت این نورگیر حداقل باید 6 متر مربع باشد.
 • حمام و توالت می توانند بدون ارتباط مستقیم با فضای باز، تنها توسط هواکش تهویه گردد.
 • برای رعایت اصول بهداشتی توصیه می شود محل نگهداری دام و انسان حتی الامکان از هم تفکیک و هر کدام ورودی مستقلی داشته باشند.
 • ایجاد بالکن فقط در حد جنوبی ساختمان (به سمت حیاط) در قطعات شمالی و غربی مجاز و یک دوم مساحت آن جزو زیربنا محسوب می گردد.
 • ایجاد بالکن در قطعات جنوبی و شرقی (به سمت معبر) صرفاً در معابر با عرض بیش از 6 متر مجاز و یک دوم مساحت آن جزو زیر بنا محسوب می گردد.
 • راه پله در صورت رعایت حداقل ابعاد استاندارد (04/5=10/2 ×4/2) جزو زیربنا محسوب نمی گردد.
 • رعایت پخی در تقاطع معابر الزامی و میزان آن یک دهم مجموع عرض دو معبر مجاور خواهد بود.
 • اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث شود، رعایت پخی تنها برای طبقه همکف الزامی و طبقه بالای آن می تواند بدون پخی احداث شود.
 • در قطعات بامساحت کوچکتر با اعمال 60 درصد طول قطعه به عنوان سطح اشتغال در طبقۀ همکف زیر بنا نباید از بخش اعیانی قطعه همجوار خود تجاوز نماید. در چنین مواقعی پیشروی زیر بنا در طبقه همکف با زاویۀ 45 درجه به اندازه 5/1 متر بیشتر از 60 درصد طول قطعه بلامانع بوده و تهویه پنجره در ضلع زاویه مشرف به قطعات مجاورین ممنوع می باشد.
 • ایجاد پارکینگ حداقل به مساحت 15 متر مربع صرفاً در قطعات مسکونی با مساحت بالای 150 متر مربع الزامی می باشد و از حیاط واحد مسکونی به عنوان یک واحد پارکینگ در بافت موجود روستا در صورت اخذ پروانه بلامانع است.
 • مکان مرکز بهداشتی- درمانی باید در نزدیکی خیابانهای اصلی و سریع قرار گیرد و از مراکز آلوده کننده حداقل 1000 متر فاصله داشته باشد.
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی مرکز بهداشتی- درمانی 2500 متر مربع است.
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی خانه بهداشت 300 متر مربع است.
 • حداقل مساحت مورد نیاز برای احداث غسالخانه 50 متر مربع به صورت اعیانی در محوطه گورستان می باشد.
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی پایگاه مقاومت بسیج 250 متر مربع است.
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی پاسگاه نیروی انتظامی 1000 متر مربع است.
 • استقرار پایگاه مقاومت بسیج در تمامی روستاهای بالای 50 خانوار مجاز بوده و در روستاهای زیر 50 خانوار می تواند در مسجد روستا مستقر گردد.
 • استقرار پاسگاه نیروی انتظامی تابع نیروی انتظامی کشور و صرفاً در مراکز دهستان که کل روستاهای دهستان را تحت پوشش قرار دهد و نقاط مرزی امکان پذیر می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنای مجاز ساختمان در طبقه همکف 100 درصد سطح کل قطعه می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنای مجاز ساختمان در طبقات، 200 درصد سطح کل زمین است.
 • حداکثر ارتفاع واحدهای تجاری در طبقه همکف 5/4 متر و در طبقه اول 3 متر است.
 • حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از شیب متوسط معبر مجاور 5/7 متر می باشد.
 • حداقل عمق واحدهای تجاری 5 متر و حداقل عرض آن 4 متر است.
 • در صورتیکه طبقه همکف از سطح زمین بالاتر باشد رامپ با شیب حداکثر 5 درصد برای استفاده معلولین ضروری است.
 • واحدهای تجاری که در مسیر معابر تعریضی قرار می گیرند و قسمتی از بدنه آنها تخریب می شود باید به فوریت قسمتهای باقی مانده آن بازسازی و مرمت گردد.
 • برای پوشش مغازه ها از کرکره آهنی به صورت هماهنگ استفاده شده و نمای مغازه ها باید با نمای مجموعه در روستا هماهنگ باشد.
 • فضاهای مربوط به کاربری مذهبی شامل اماکن متبرکه، مسجد، حسینیه، زینبیه، فاطمیه و تکیه می باشد.
 • فضاهای مربوط به فرهنگی و تاریخی شامل کتابخانه، خانه روحانی، مرکز نمایش، مرکز ثابت تجمع عمومی، قلعه و محوطه تاریخی و هر گونه اثری که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شناسایی و ثبت شده باشد.
 • بر اساس آیین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور مصوب 8/4/76 هیئت محترم وزیران، وزارت جهاد سازندگی وقت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند در طرح های هادی روستاها، زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند همچنین در آیین نامه آمده است وزارت جهاد سازندگی وقت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های سنواتی و امکانات فنی و تجهیزات خود و کمکهای مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی(صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیباسازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام کنند.
 • مراکز مذهبی با 5 متر عقب نشینی از بر گذر قابل احداث خواهد بود این فضا به صورت فضای باز استفاده خواهد شد و احداث هر گونه بنا در آن مجاز نمی باشد.
  • مکانیابی مکانهای فرهنگی باید حتی المقدور در مرکز محله و یا در مجاورت آن باشد.
  • سرانه جمعیتی کاربری مذهبی حدود 1 متر مربع است.
  • حداقل مساحت قطعه تفکیکی در این حوزه 150 متر مربع است.
  • حداکثر عرض قطعات تفکیکی دراین حوزه حداقل 10 متر است
تبصره: در صورتی که ضوابط و مقررات اختصاصی نماسازی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جهت تأمین سیمای کالبدی مطلوب نقاط روستایی ابلاغ و تدوین گردد، ضوابط مزبور جایگزین ضوابط نماسازی فوق الذکر می شود.
3-4-2) ضوابط ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده بافت با ارزش روستا:
با عنایت به بررسیهای انجام گرفته و استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در محدودۀ طرح هادی تک بنا یا بافت با ارزش وجود ندارد.
3-5) مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربریهای مختلف
3-5-1- ضوابط کلی مربوط به نحوه استفاده از اراضی
موقعیت قرار گیری بنا در قطعات مجاور معابر:
رعایت آئین نامه 2800 و تمامی اصول فنی و مهندسی در احداث کلیه ساختمانها( مسکونی و غیر مسکونی) الزامی می باشد.
3-5-2- ضوابط و مقررات احداث ساختمان با توجه به معیارهای اقلیمی:
در ساخت مساکن و ابنیه عمومی لازم است جهت استفاده مطلوب از انرژی تجدید پذیر خورشیدی، تأثیر آب و هوا مورد توجه قرار گیرد. لذا ضوابط بشرح ذیل در ساخت و سازهای روستای مورد مطالعه که جزء گروه اقلیمی خیلی سرد- نیمه گرم و خشک می باشد توصیه می شود:
3-5-3- ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مسکونی:
3-5-3-1- مقررات تفکیک اراضی:
                                                               متر مربع 300=12 × 25
برای معیشت کشاورزی- دامداری                  متر مربع 350=14 × 25                 
                                                                       متر مربع 400=16 × 25
                                                                 متر مربع 150=10 × 15
       برای معیشتخدماتی                               متر مربع 200=10 × 20
                                                                  متر مربع 240=12 × 20
                                                                    متر مربع 250=10 × 25
3-5-3-2- مقررات احداث ساختمان:
تبصره: قطعات مسکونی داخل بافت با مساحت 41 الی 100 متر مربع در صورت رعایت عقب نشینی و واگذاری بخش واقع شده در طرح تعریض به طور رایگان به مدیریت عمران روستایی و منوط به تأمین نورگیری و تهویه می توانند صرفاً در قالب یک واحد مسکونی مستقل 100 درصد سطح اشتغال داشته باشند.
3-5-4- ضوابط و مقررات در حوزه کاربری آموزشی:
مراکز آموزشی در این کاربری عبارتند از: فضاهای پیش دبستانی، دبستان، مدرسۀ راهنمایی، دبیرستان و هنرستان فنی و حرفه ای می باشد.
3-5-4-1- مقررات تفکیک اراضی:
حداقل تفکیک برای فضای آموزشی پیش دبستان بر اساس مصوبۀ مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان الگوی سطح بندی مناطق روستایی و استاندارد و ضوابط ارائۀ خدمات روستایی کشور و ضوابط آموزش و پرورش 500 متر مربع می باشد.
حداقل مساحت قطعات تفکیکی برای فضاهای آموزشی دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و هنرستان فنی و حرفه ای بر اساس ضوابط و سرانه های استاندارد سازمان تجهیز و نوسازی مدارس به شرح زیر می باشد:
جدول (17): زمین پیشنهادی برای دبستان
تعداد کلاس
تعداد طبقات
سرانه زیربنا
سرانه محوطه
حداقل زمین
ملاحظات
5
1
88/3
69/4
1700
زمین بر حسب متر مربع
10
2
33/3
83/3
2500
زمین بر حسب متر مربع
15
2
13/3
67/3
3000
زمین بر حسب متر مربع
20
2
05/3
47/3
3700
زمین بر حسب متر مربع
جدول (18): زمین پیشنهادی برای راهنمایی
تعداد کلاس
تعداد طبقات
سرانه زیربنا
سرانه محوطه
حداقل زمین
ملاحظات
3
1
17/7
15/6
1600
زمین بر حسب متر مربع
6
2
12/5
57/4
1800
زمین بر حسب متر مربع
9
3
52/4
3/4
2200
زمین بر حسب متر مربع
12
3
30/4
98/3
2500
زمین بر حسب متر مربع
15
3
3/4
79/3
3000
زمین بر حسب متر مربع
18
3
15/4
93/3
3500
زمین بر حسب متر مربع
جدول (19): زمین پیشنهادی برای مدارس (دبیرستان) نظام جدید و هنرستان
ظرفیت مدرسه
سرانه آموزشی
سرانه جمعیتی
سرانه محوطه
حداقل زمین
ملاحظات
240 نفره
48/4
33/2
5/6
2300
زمین بر حسب متر مربع
360 نفره
94/3
5/1
57/4
2500
زمین بر حسب متر مربع
480 نفره
99/3
61/1
3/4
3000
زمین بر حسب متر مربع
600 نفره
17/4
89/1
98/3
3600
زمین بر حسب متر مربع
720 نفره
24/4
89/1
79/3
4000
زمین بر حسب متر مربع
840 نفره
22/4
94/1
7/3
4500
زمین بر حسب متر مربع
ظرفیت هر کلاس به طور متوسط 40 نفر در نظر گرفته شده است.
موقعیت استقرار این اراضی به گونه ای انتخاب می شود که مرکزیت روستا را در نظر داشته و در عین حال از نظر ایمنی دانش آموزان نیز مناسب باشد.
3-5-4-2- مقررات احداث ساختمان:
 • حداکثر سطح زیر بنا در طبقه همکف جهت احداث پیش دبستان(کودکستان) 40 درصد از سطح کل قطعه و حداکثر تعداد طبقات، یک طبقه می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنا در طبقه همکف جهت احداث دبستان 40 درصد از سطح کل قطعه و حداکثر تعداد طبقات، دو طبقه می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنا در طبقه همکف جهت احداث مدرسه راهنمایی 40 درصد از سطح کل قطعه و حداکثر تعداد طبقات، سه طبقه می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنا در طبقه همکف جهت احداث دبیرستان 35 درصد کل مساحت قطعه و مجموع زیربنا در طبقات از 100 درصد مساحت قطعه تجاوز ننماید (حداکثر در سه طبقه) .
تبصره 1: استفاده از طرحهای تیپ سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، وزارت آموزش و پرورش در احداث واحدهای آموزشی بلامانع است.
تبصره 2: ساختمان محل سکونت سرایدار در کلیه مراکز آموزشی مشروط به آنکه مساحت آن از 84 متر مربع تجاوز ننماید جزو مساحت زیربنای مجاز محسوب نمی گردد.
تبصره 3: ورودی اصلی واحدهای آموزشی در صورت امکان دسترسی از چند محور سواره، ترجیحاً از محور با عرض کمتر تأمین گردد.
3-5-5- ضوابط و مقررات در حوزه کاربری بهداشتی- درمانی:
3-5-5-1- مقررات تفکیک اراضی:
کلیه فضاها و سطح بهداشتی- درمانی تنها مطابق برنامه طرح هادی می توانند تفکیک و اجراء گردند. این فضاها عبارتند از: غسالخانه، سرویس بهداشتی، خانه بهداشت، مرکز درمانی و دیگر تأسیسات که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد.
3-5-5-2- مقررات احداث ساختمان:
 • احداث سطح زیربنای مجاز در طبقه همکف خانه بهداشت مطابق ضوابط شبکه بهداشت و درمان بوده و در فاصله 120 الی 150 متر مربع می باشد.
 • حداکثر تعداد طبقات، یک طبقه می باشد.
 • حداکثر سطح زیربنای مجاز در طبقه همکف برای مرکز بهداشتی- درمانی 60 درصد کل قطعه زمین می باشد.
 • حداکثر سطح کل زیربنا در طبقات معادل 120 درصد مساحت کل زمین و حداکثر تعداد طبقات، دو طبقه می باشد.
3-5-6- ضوابط و مقررات در حوزه کاربری اداری:
احداث هر گونه واحدهای اداری و دولتی شامل دهیاریها، دفتر مدیریت عمران روستایی، مرکز خدمات جهاد کشاورزی، دفتر ترویج کشاورزی، دفتر شورای اسلامی و سایر واحدهای دولتی که طرحهای آنها از سوی ادارات مربوطه تهیه می شود طبق مقررات تفکیکی در فضاهای تعیین شده و بر اساس موارد زیر مجاز می باشد:
3-5-6-1- مقررات تفکیک اراضی:
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی برای احداث ساختمان دهیاری بر اساس ضوابط و مقررات وزارت کشور (سازمان دهیاریهای کشور) 400 متر مربع با ابعاد 20×20
 • حداقل مساحت قطعه تفکیکی برای سایر استفاده های اداری طبق ضوابط اختصاصی سازمان و دستگاه مربوطه و با توجه به ظرفیت مورد نیاز انتخاب می گردد.
 • حداقل عرض در قطعات تفکیکی اداری 15 متر می باشد.
 • [color=black][size=large][font=B Lotus]حداقل مساحت قطعه تفکیکی مرکز جهاد کشاورزی 1000 متر مربع با عرض حداقل 20 م
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نگاهی به ضوابط و مقررات ساخت وساز در روستاها fardin.84 0 412 03-06-2017, 03:30 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  ضوابط و مقررات ساختمانی و قوانین ساخت و ساز شهری شهرداری fardin.84 0 249 03-06-2017, 03:17 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  مقررات،قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها 0 fardin.84 0 558 03-06-2017, 03:15 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه fardin.84 0 421 03-06-2017, 03:11 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  قانون مقررات استخدامی سپاه searcher 0 523 25-04-2017, 07:11 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان