BlogyLaw
دایره المعارف معاهدات بین المللی (قرن بیست و بیست و یک)-حقوق معاهدات - نسخه قابل چاپ

+- BlogyLaw (/forum)
+-- انجمن: اخبار حقوقی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: اخبار حقوقی (/forumdisplay.php?fid=212)
+--- موضوع: دایره المعارف معاهدات بین المللی (قرن بیست و بیست و یک)-حقوق معاهدات (/showthread.php?tid=6425)دایره المعارف معاهدات بین المللی (قرن بیست و بیست و یک)-حقوق معاهدات - searcher - 06-26-2013 10:26 PM

توضیحات , نمونه اثر و دانلود کتاب الکترونیک
دایره المعارف معاهدات بین المللی قرن 20و21

این اثر توسط میثم آرائی درونکلا (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) تالیف و به صورت الکترونیکی توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ و به بازار روانه گردیده است.
شما محققان و دانشجویان عزیز می توانید نسخه الکترونیکی دایره المعارف را از آدرس های ذیل (ترجیحا سرور پرسرعت پیکو فایل) دانلود و سپس لایسنس آن را از موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش به آدرس ذیل تهیه و مورد استفاده قرار دهید و یا می توانید به صورت کتاب یا سی دی از طریق تلفنی و یا از طریق فروشگاه اینترنتی سایت موسسه انتشارات حقوقی شهر دانش و یا کتاب فروشی های میدان انقلاب تهیه نمایید.

**توجه** در سایت موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش می توانید لایسنس نرم افزار را خریداری نمایید و دانلود اصل کتاب الکترونیک را باید از لینک های ذیل انجام دهید و همچنین بعد از خرید لایسنس یک نسخه از پک کامل نرم افزار بدون هزینه پستی برای شما ارسال می گردد.**توجه**

لینک خرید کتاب از سایت موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

نسخه الکترونیکی
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3375

http://shahredanesh.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/2528-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-20-%D9%88-21-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html


نسخه کاغذی
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3366

http://shahredanesh.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/2188-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-20-%D9%8821-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE-1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html

توضیحات اثر

دایره المعارف معاهدات بین المللی ( قرن بیستم و بیست و یک ), دائر بر توضیحاتی نسبتا جامع در باب معاهدات بین المللی است که از سال 1900 تا سال 2012 به تصویب رسیده و لازم الاجرا گردیده اند. متن فعلی که شامل 653 کنوانسیون , معاهده و پروتکل با شناسنامه اختصاصی و نزدیک به 250 معاهده بدون شناسنامه است , حجمی برابر با 1200 صفحه (بدون مقدمه , کلیات و فهرست فارسی و انگلیسی معاهدات) داشته که در باب هر معاهده به صورت مجزا توضیحاتی را بیان می دارد. البته ممکن است چنین پنداشته شود که تعداد محدودی از معاهدات مورد بررسی در اثر حاضر امروزه اجرایی نمی باشند که در این باب باید عرض نمود که کمتر از 50 معاهده از 653 معاهده حاضر , امروزه لازم الاجرا نبوده و در همین موارد نیز معاهدات جدیدی که جایگزین معاهدات گذشته گردیده اند , گاها به معاهدات گذشته ارجاع داده اند. فارغ از همه این موارد , علیرغم ملغی شدن تعدادی از این معاهدات , نمی توان به ارزش پژوهشی آنها از نقطه نظر تاریخی و فرایند تغییر آنها بی اعتنا بود.
در این اثر سه فهرست مجزا از نام کنوانسیون ها بر اساس
1. تاریخ لازم الاجرا شدن ( فارسی و انگلیسی)
2. تاریخ تصویب یا امضا ( فارسی و انگلیسی)
3. فهرست موضوعی ( فارسی و انگلیسی ) , با حجم تقریبی 150 تا 200 صفحه قرار دارد.
این فهرست بندی منحصر نیز تا کنون هیچ نمونه ای که به این صورت جامع باشد ندارد.
ساختار اثر حاضر نیز اینگونه می باشد که برای هر معاهده یک شناسنامه مجزا طراحی که شامل (نام معاهده , تاریخ تصویب یا امضا , تاریخ لازم الاجرا شدن , موضوع معاهده , تعداد کشورهای عضو معاهده (به همراه نام تمامی کشورهای عضو در زیرنویس) , توضیحات مربوط به معاهده و معاهدات مرتبط و منابع مطالعاتی دیگر) می باشد. این توضیحات شامل کلیاتی راجع به نام معاهده , هدف معاهده , موضوعات مورد بررسی معاهده , تاریخچه مختصری راجع به معاهده و در بسیاری از معاهدات , اصلاحیه ها , پروتکل ها و حتی معاهدات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته اند.
در تهیه اثر کوشش گردیده تا منبع جمع آوری اطلاعات به صورت بدون واسطه , منابع رسمی و سایت های رسمی هر یک از معاهدات یا سازمان های بین المللی مربوطه نظیر مرکز اسناد سازمان ملل بوده و سعی شده تا حد امکان از کتاب ها یا مقالات استفاده نگردد. همچنین به همراه اثر فوق متن تمامی معاهدات مورد بررسی , در یک لوح فشرده قرار خواهد گرفت.
در مجموع اثر حاضر دارای بخش های ذیل می باشد :
1. مقدمه
2. کلیاتی در باب معاهدات
3. فهرست بر اساس تاریخ لازم الاجرا شدن معاهدات (فارسی – انگلیسی)
4. فهرست بر اساس تاریخ تصویب یا امضا معاهدات (فارسی- انگلیسی)
5. فهرست موضوعی معاهدات (فارسی- انگلیسی)
6. توضیح تمامی معاهدات مندرج در فهرست (نزدیک به 653 معاهده که برای هر یک شناسنامه تهیه شده و بیش از 200 معاهده که در متن مورد اشاره قرار گرفته و توضیحاتی راجع به آنها تهیه گردیده که دارای شناسنامه نیستند و به سبب ارتباطی که با یک معاهده داشته اند مورد اشاره قرار گرفته اند) شامل شناسنامه معاهده و توضیحاتی راجع به تاریخچه , هدف و موضوعات بررسی شده توسط معاهدات)


[تصویر: attachment.php?aid=2681]
[تصویر: attachment.php?aid=2683]


RE: دایره المعارف معاهدات بین المللی (قرن بیست و بیست و یک)-حقوق معاهدات - searcher - 10-09-2014 02:26 PM

نسخه الکترونیکی اثر حاضر نیز به بازار روانه شد.
همچنین می توانید از سایت موسسه شهر دانش اینترنتی خریداری نمایید. لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی با قیمت بسیار مناسب تری ارائه گردیده است.

نسخه الکترونیکی

http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3375


نسخه کاغذی
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3366